Architectuurgids Delft

Het Bagijnhof

Het Bagijnhof werd in de laatste kwart van de 13de eeuw aangelegd als een omsloten terrein op een groot perceel tussen Oude Delft en stadswal, waar de begijnen woonden. Bagijnen, in de huidige spelling begijnen, waren ongehuwde vrouwen die een vroom leven leidden zonder een kloostergelofte af te leggen. Ze hadden eigen bezit, een eigen huis en moesten door arbeid in hun levensonderhoud voorzien. Het Bagijnhof was dus geen kerkelijk bezit en kwam daarom na de reformatie in 1573 niet in handen van de stad. Maar de Bagijnhofkapel moest wel worden afgebroken. Uit die tijd is alleen het poortje aan de Oude Delft over dat nog uit de 15de eeuw kan dateren, maar mogelijk pas in de 16de eeuw op de huidige plaats is opgetrokken. Bagijnhof 118 dateert uit eind 16de eeuw en Bagijnhof 114 uit begin 17de eeuw; de overige huizen zijn van latere datum. Na de reformatie mochten de begijnen in hun huizen op het Bagijnhof blijven wonen, maar na hun dood mochten er alleen nog maar wereldlijke personen komen wonen. Dat waren steevast katholieken die hier een eigen gemeenschap vormden binnen het protestants geworden Delft. Zij richtten er in de 17de eeuw in bestaande huizen twee schuilkerken in die niet vanaf de openbare weg te zien waren. Het open middenterrein van het Bagijnhof was oorspronkelijk in gebruik als bleekveld en er was een waterput. De huizen stonden eromheen, met hun achterzijde tegen particuliere erven aan, zodat er nauwelijks of geen ruimte was voor een achtererf. Daarom hadden ze voortuintjes, basse courts, die rond 1730 verdwenen bij een herinrichting van het plein. In de noordwestelijke hoek is er een smal achterom. Hieraan lag het huis van Magdalena van Almonde, die er in 1607 bij testament een hofje voor alleenstaande 'minvermogende' ongehuwde vrouwen stichtte dat haar naam draagt. Het huis werd in 1855 vervangen door een rij huisjes die nu bestemd zijn voor begeleid zelfstandig wonen.

Details

Adres
Bagijnhof/Oude Delft
Categorie
begijnhofgebied
Architect
onbekend
Periode
1200-1850
Bouwjaar
13de eeuw
bebouwing 16de-20ste eeuw
Bouwstijl(en)
gotiek

Foto's

  • Het Bagijnhof
Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart