Architectuurgids Delft

Woonhuis

Het huis bleef gespaard bij de stadsbrand van 1536. Het behield op de verdieping een opmerkelijk fragment van een middeleeuwse voorgevelarchitectuur. De oorspronkelijke trapgevel verdween en van de oorspronkelijke getoogde vensternissen op de verdieping bleven slechts bouwsporen over. Maar op de buitenhoeken heeft de gevel nog zijn uitkragende hoektorentjes. Ze refereren qua vorm aan een verdedigbaar huis, maar hebben een louter decoratieve functie. Ze benadrukken de verticaliteit die in de gotiek werd nagestreefd en waren een statussymbool. Dergelijke torentjes waren vroeger bij woonhuizen al bijzonder, maar zijn thans uiterst zeldzaam. De in 1653 opgerichte plateelbakkerij De Porceleyne Fles gebruikte het huis, met belendende huizen, tot 1916 als bedrijfsgebouw voor de productie van aardewerk. Op het achterterrein kwamen ovens en loodsen. Na 1916 behield het huis een bedrijfsbestemming en kwam er op de begane grond een brede doorrit die het bovenhuis onbereikbaar maakte. Het sterk verwaarloosde pand werd in 1999 gerestaureerd en van een nieuwe pui voorzien.

Details

Adres
Oosteinde 173
Categorie
woonhuis
Architect
onbekend
Periode
1200-1850
Bouwjaar
circa 1500
Bouwstijl(en)
gotiek

Foto's

  • Woonhuis

Overige media

Monumenten in Delft
Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart