Architectuurgids Delft

Ecologische architectuur, 1970-heden

Ecologische architectuur: naar duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen strevende architectuur. Aanvankelijk idealistische getinte, alternatieve architectuur, voortgekomen uit maatschappelijke bezorgdheid over het milieu.

 

De toenemende aandacht voor het milieu en het streven naar duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen heeft ook op de architectuur effect gehad. Begin jaren zeventig ontstaat er een duidelijk herkenbare ecologische architectuur. Bij de eerste initiatieven daartoe rond 1970 speelden alternatieve kringen een voortrekkersrol. Maar dankzij het sinds die tijd toenemende milieubewustzijn hebben ecologische opvattingen in de architectuur nu een breed maatschappelijk draagvlak verworven.

 

Duurzame materialen

Bij ecologische architectuur ligt de nadruk niet primair op een eigen kenmerkende vormentaal sec, maar op duurzame materiaaltoepassingen en energiebesparing. Deze architectuur wordt principieel in het kader geplaatst van de vaak ermee ontworpen totale leefomgeving. De gebruikte materialen zijn natuurlijke bouwstoffen, die bij afbraak het milieu niet belasten of geschikt zijn voor recyclen. Daartoe behoren de bekende traditionele materialen baksteen, keramische pannen en duurzame houtsoorten. Bijzonder voor de ecologische architectuur zijn verder alternatieve materialen zoals natuursteen (in de vorm van breuksteen of keien), bamboe en leem. Door de grote variatie aan materialen hebben de architecten alle mogelijkheden om zeer individuele gebouwen te ontwerpen. Zonnepanelen zijn meestal integraal onderdeel van het ontwerp, en op hellende daken worden behalve pannen ook grasdaken toegepast.

 

Ecodus

In de experimentele Ecoduswijk, die als geheel volgens ecologische principes is ontworpen zijn voorbeelden van ecologische architectuur te zien. Typerend is het gebruik van onbehandelde of op milieuvriendelijke wijze verduurzaamde (zacht)houten delen kozijnen en geveldelen en zonnepanelen op de daken. Natuur- en milieucentrum De Papaver, een houten gebouw, is voorzien van een grasdak. Een bijzonder voorbeeld is het met leem beklede hoekhuis aan de Schutterstraat (zie illustratie). Door de hoekafronding doet het sculpturaal aan, alsof het letterlijk uit leem is geboetseerd.

Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart