Architectuurgids Delft

Gebieden: 1200-1850

grachtenstad

Delft is het schoolvoorbeeld van een echte grachtenstad. Eeuwenlang stond ieder huis in Delft aan een gracht, of aan een straat of steeg die op een gracht uitkwam. De grachten en de vele daarover aangelegde bruggen bepalen nog steeds in hoge mate het aantrekkelijke beeld van de oude binnenstad.

lees meer >

hendrick de keyser

De Amsterdamse stadsarchitect Hendrick de Keyser (1565-1621) behoort tot de beste architecten van zijn tijd. Van hem bezit Delft twee architectonische hoogtepunten: het praalgraf van prins Willem van Oranje en het stadhuis op de Markt. Het praalgraf dat ook van zijn zeer hoge begaafdheid als beeldhouwer getuigt, behoort tot de topmonumenten van ons land.

lees meer >

kerken en kloosters

In de middeleeuwen speelt de rooms-katholieke kerk in West-Europa een grote rol in de maatschappelijke organisatie. Het dagelijkse leven richt zich geheel naar de kerkelijke kalender, en de kerkelijke geboden bepalen het onderscheid tussen goed en kwaad. De kerk bezit ook wereldse macht en heeft grondbezit dat met wapengeweld wordt verdedigd. Maar in de Delftse contreien is dit niet aan de orde.

lees meer >

militaire industrie

Delft is rond 1600 centraal gelegen in Holland en heeft goede verbindingen over het water. Daarom is de stad een ideale vestigingsplaats voor centrale militaire wapenopslagplaatsen van de Republiek van de Zeven Verenigde ProvinciŽn, de ‘Generaliteit’, en van de toenmalige provincie Holland en West-Friesland, kortweg Holland.

lees meer >

het prinsenhof

Het Prinsenhof is gebouwd als het Sint-Agathaklooster. Onder die naam staat het op een top-100 uit 1991 van het ministerie van WVC met de belangrijkste rijksmonumenten in ons land. Het complex is in ons land het meest complete voorbeeld van een middeleeuws stadsklooster.

lees meer >

Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart