Architectuurgids Delft

Gebieden: 1945-1970

th-wijk

De stedenbouwkundige opzet en de architectonische rijkdom van de naoorlogse TU-wijk is volledig in overeenstemming met de landelijke betekenis van de Delftse  onderwijsinstelling. Deze grootscheepse uitbreiding van de Technische Hogeschool Delft kreeg na de oorlog de hoogste prioriteit, aangezien ingenieurs onmisbaar waren voor de wederopbouw en industrialisatie van Nederland.

lees meer >

delftse hout

Reeds in 1921 worden de eerste wensen voor een groot stadspark ten oosten van de stad geformuleerd door een adviescommissie, waarin H.P. Berlage, de meest gezaghebbende stedenbouwkundie van die tijd, zitting heeft. Het duurt nog tot medio jaren zestig voordat de plannen daadwerkelijk vorm krijgen.

lees meer >

Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart