Architectuurgids Delft

Gebieden: 1990-2010

doelengebied

Eind jaren ‘90 van de twintigste eeuw wordt een begin gemaakt met de herontwikkeling van het Doelengebied, waar tot de ontploffing van het kruithuis, in 1654, de schutterij oefende. De voormalige TU-bibliotheek en het Waterloopkundig Laboratorium worden omgebouwd tot luxe appartementengebouwen. Op de plek waar ooit de Stadsdoelen stond, verrijst een poortgebouw met daarin filmhuis Lumen.

lees meer >

zuidpoort

Het zuidelijke deel van de binnenstad, Zuidpoort, was tot 1987 grotendeels bestemd voor verkeer en openbaar vervoer. In de daaropvolgende jaren wordt het gebied getransformeerd tot een woon-, werk- en winkelgebied met culturele accenten in de vorm van een theater, mediatheek en bioscoop.

lees meer >

zuidrand tanthof

Delft wordt tegen het einde van de twintigste eeuw in het zuiden begrensd door natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland, een strook buitenwijken ten zuiden van de Kruithuisweg en de laatste traditionele uitbreiding in zuidelijke richting: Tanthof. Maar hoe geef je zo’n rand vorm?

lees meer >

studentenhuisvesting

Tot de Tweede Wereldoorlog wonen de meeste Delftse studenten bij hospita’s. Na 1945 wordt een begin gemaakt met speciaal voor deze doelgroep gebouwde wooncomplexen. In de loop der tijd worden gespreid over de stad allerlei soorten studentenwoningen gerealiseerd, daarbij inspelend op trends, marktontwikkelingen en de behoeften van de Delftse onderwijsinstellingen.

lees meer >

Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart