Architectuurgids Delft

Poortwachters waken in de rand van Tanthof

Delft wordt tegen het einde van de twintigste eeuw in het zuiden begrensd door natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland, een strook buitenwijken ten zuiden van de Kruithuisweg en de laatste traditionele uitbreiding in zuidelijke richting: Tanthof. Maar hoe geef je zo’n rand vorm?

 

Architectenbureau Van den Broek en Bakema bedacht bij de opzet van Tanthof een groot gebaar met elkaar snijdende diagonalen, inhakend op de oorspronkelijke krekenstructuur van het gebied. Dit idee wordt later gewijzigd in een reeks deelplannen, een lappendeken waarvan de delen één voor één worden ontwikkeld.

 

Deelplannen

Met de woningbouwverenigingen wordt afgesproken dat zij om de beurt worden betrokken bij de uitwerking van een deelplan voor de rand van de wijk. Woningbouwcorporatie Volkshuisvesting is als eerste aan de beurt. Vooruitlopend op het overleg met de woningbouwvereniging, heeft de afdeling Stedenbouw van de gemeente Delft zich al een beeld gevormd over hoe de rand van de stad er uit zou moeten zien. Stedenbouwkundige Robbert-Jan Blom en landschapsarchitect Jos van de Lindeloof, beiden van de gemeente Delft, maken in hun vrije tijd een ontwerp waarin de rand van de stad manifest en krachtig vorm krijgt: De Kering. Het plan bestaat uit een lang blok met terraswoningen. Daar waar de ontsluitingswegen in Tanthof het blok kruisen zijn poorten gemaakt, met daarbovenop een blok appartementen. Over het Abtswoudsepark komt een loopbrug. Wethouder Jan Bart Mandos (volkshuisvesting) is zeer enthousiast over het beeld dat Delft met dit plan op de kaart gaat zetten.
Woningbouwcorporatie Volkshuisvesting komt zelf met een plan voor meanderende laagbouw dat in ieder ander deelplan goed zou passen, maar niet in deze rand van de stad. Uiteindelijk wordt een compromis gevonden. Het woonblok wordt iets teruggelegd en ontsluitingswegen worden gemarkeerd via naar voren geschoven halfhoge torentjes, ook wel stadsvilla’s genoemd.Deze keuze wordt bepalend voor de ontwikkeling van de hele zuidrand van Tanthof.

 

Stadsvilla’s als poortwachters

Bij het eerste, meest oostelijk gelegen, deelplan 661valt de keuze op twee torentjes van vier lagen van Mecanoo (1988), die komen te staan tussen vier torens van zeven lagen van Inbo (1988). De stadsvilla’s van Inbo begeleiden de ontsluitingswegen, terwijl die van Mecanoo iets terug liggen.
Ook bij Tanthof-West worden stadsvilla’s gebouwd als poortwachters. Aan de Derde Werelddreef zijn dit twee torentjes van Draijer en Engelkes; in de Libanonstraat twee van Atelier Pro. Ze flankeren de twee reeksen twee-onder-een-kapwoningen aan de Straat van Malakka en de Straat van Ormoez, het resultaat van een prijsvraag van Delft Design. Ook in het meest westelijke deel van Tanthof, aan de Aziëlaan, wordt de rand van Delft gemarkeerd door vier stadsvilla’s, ditmaal van Verheijen, Heuer en De Haan.

 

Prijsvraag

In navolging van het succesvolle experiment in de Schutterstraat, schrijft ontwerpersvereniging Delft Design in 1989 in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Delft de prijsvraag ‘Twee woningen onder een dak’ uit. Met deze prijsvraag wil Delft Design de rand van Delft een bijzondere kwaliteit en diversiteit geven. Voor de prijsvraag zijn twaalf kavels beschikbaar. Elf ontwerpen worden genomineerd, waarvan er uiteindelijk acht worden uitgevoerd. Op de overige vier kavels zijn drie aangepaste inzendingen gerealiseerd en op de laatste kavel heeft een buiten de prijzen gevallen deelnemer alsnog de kans gekregen een dubbele woning te bouwen.

 


Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart