Architectuurgids Delft

Nieuwe bedrijvigheid langs de Schie

Het Rijn-Schiekanaal vormt al eeuwen een belangrijke verbindingsroute tussen Leiden en Rotterdam. Aan de oever van de Schie ontwikkelden zich in de loop der jaren allerlei vormen van bedrijvigheid. Aan het einde van de twintigste en begin eenentwintigste eeuw worden de Schieoevers omgevormd tot een mix van bedrijvigheid, evenementen, wonen, werken, vervoer en verblijf. Er staat hier veel te gebeuren.

 

 

Al in de vijftiende eeuw is de Schie een drukbevaren route voor de binnenscheepvaart. Pas later zien we bebouwing ontstaan langs de zuidzijde van het kanaal aan de Hertog Govertkade, de Scheepmakerij en aan de overzijde langs de Hooikade. Tussen de spoorlijn en het kanaal aan de ene oever en het kanaal en de uitvalsweg naar Rotterdam aan de andere oever, ontwikkelen zich in de twintigste eeuw grotere bedrijven zoals De Porceleyne Fles, de Nederlandse Kabelfabriek, de Lijm- en Gelatinefabriek en Pletterij Enthoven. In 1921 wordt in het uitbreidingsplan voor Delft voorgesteld om de Schie te verleggen, om de oostelijke binnenstad heen. Dit plan verdwijnt echter weer van tafel.
De Schie en de spoorlijn vervullen in de twintigste  eeuw een belangrijke rol in het vervoer van goederen en personen. Bestaande historische bebouwing wordt gaandeweg opgenomen in een gecultiveerd landschap van bedrijven, die ingeklemd liggen tussen het terrein van de toenmalige Technische Hogeschool Delft aan de oostzijde en de spoorlijn van Den Haag naar Delft aan de westzijde.
Aan het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw krijgt de noordoostelijke kant van de Schieoevers een nieuwe bestemming. Roelf Steenhuis maakt een stedenbouwkundig plan voor ruim driehonderd woningen en enkele bedrijven. Een aantal ontwikkelaars werkt straatjes met grondgebonden woningen uit, ieder met een eigen architect. De appartementenblokken rond het plein Delftzicht en de eengezinswoningen aan de Conradlaan zijn van Steenhuis zelf.

 

Versnipperd

Aan de overzijde van de Schie worden aansluitend op de bestaande bebouwing langs de Rotterdamseweg, tot de fietsersbrug bij het Abtswoudsepad, kleinere bedrijvenlocaties onteigend om te worden ontwikkeld voor woningbouw. Aan de westzijde wordt een groot complex van doe-het-zelfzaken en woonwinkels omgevormd tot woonboulevard Leeuwenstein.
Ten zuiden van het Abtswoudsepad, aan de oostzijde, ontstaat nog een kleine woonwijk om een binnenhaventje. De eengezinswoningen liggen met hun achtertuinen aan de Schie. De ruime locatie aan de noordzijde, grenzend aan de spoorlijn, wordt door KCAP Architecten ingevuld met vier woonblokken die een moderne variant vormen van de galerijflat. Aan de oostzijde wordt gekozen voor luxe appartementen in urban villa’s van Inbo Rotterdam.
Al met al ontwikkelt Schieoevers zich tot een versnipperd geheel van kleinschalige projecten met voornamelijk woningbouw voor verschillende doelgroepen. Enkele historisch waardevolle panden blijven gespaard, zoals de lintbebouwing aan de Rotterdamseweg, met onder meer de door toeristen drukbezochte toonzalen van De Porceleyne Fles.

 


 

Ontwikkelingsknopen en Stedenbaan

In 2005 wordt het tijd om plannen te gaan maken voor de ontwikkeling van de Schieoevers op de lange termijn, en dan vooral voor wat betreft het gebied ten zuiden van de Abtswoudseweg en het Abtswoudsepad, een belangrijke verbindingsroute naar Delft-Zuid en de TU-wijk. In het gebied liggen een aantal gebouwen waaromheen de planvorming zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.
Voor de Schieoevers wordt uitgegaan van een ontwikkeling met een mix van bedrijvigheid, evenementen, wonen, werken, vervoer en verblijf. Inmiddels wordt het complex van de voormalige Lijm- en Gelatinefabriek al geŽxploiteerd door Improve. Onder de naam Lijm & Cultuur wordt het oude fabriekscomplex gebruikt voor culturele evenementen, activiteiten en festiviteiten. Dit initiatief zal nog verder worden uitgebouwd.
Het NS-station Delft Zuid ligt strategisch op het kruispunt van de spoorlijn met de Kruithuisweg, die de verbinding vormt tussen de snelwegen A4 en A13. Aan de westzijde van een nieuw stationsgebouw, het toekomstige centrum van het te ontwikkelen gebied, komen kantoren, een hotel en een congrescentrum. Het zal een volwaardig voorzieningencentrum worden langs de toekomstige Stedenbaan Zuidvleugel, een hoogfrequent openbaarvervoerssysteem tussen Amsterdam en Rotterdam.
De Schiehallen, waarin vroeger de Nederlandse Kabelfabriek was gevestigd, staan in 2009 leeg en bieden 30.000 vierkante meter oppervlak, dat zich leent voor informele bestemmingen, zoals werkruimten, ateliers, startende bedrijven voor creatieve geesten en kunstenaars.
Aan de oostzijde van de Schie ligt Waterloopkundig Laboratorium Deltares, dat ongemerkt op zal gaan in bedrijvenpark Technopolis. De ontwikkeling aan de zuidzijde wordt begrensd door het natuurgebied Midden-Delfland, waar in 2000 het Abtswoudsebos (190 ha) is aangelegd.

 


Zoek gebouwen in Delft
Periode
Kaart
zoeken op de kaart